İNOVATİF PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KOŞULLARI

Proje Yarışmasının Amacı ve Hedefleri

Meslektaşlarımızın inovatif fikirlerinin projeye dönüştürmelerini sağlayarak ülkemizin kalkınmasına neden olacak yatırımların yapılmasına zemin hazırlamak,

Meslektaşlarımızın inovatif düşünmelerini sağlamak,

Ülkeye faydalı yatırımlar yapmak,

Ar-Ge ve İnovasyonu teşvik etmek,

Girişimci meslektaşlarımızın sayısını arttırmak,

Meslektaşlarımız arasında ortaklık sinerjisi oluşturmak,

Yatırımlar için kaynak yetersizliği durumlarında melek yatırımcılar ile projeleri hayata geçirmek,

Proje Yarışmasına Başvuru şekli

Tüm Gıda Mühendisleri derneğinin sitesinde yer alan Proje Başvuru formu doldurulup Pdf formatında info@gidamuhder.org sitesine mail yoluyla gönderilerek yapılır.

Proje Yarışmasının Aşamaları , Ödülleri ve  Değerlendirme Süreci

Proje tekliflerinin toplanması01.06.2020 – 31.12.2020
Proje tekliflerinin değerlendirilmesi01.01.2021 – 31.03.2021
Yarışma sonuçlarının açıklanması01.04.2021
Ödül gecesi10.04.2021

Yarışmada 1. olan projeye    20.000 TL

Yarışmada 2. olan projeye    10.000 TL

Yarışmada 3. olan projeye     5.000 TL

Yarışmada 4. olan projeye     Tablet

Yarışmada 5. olan projeye     Cep Telefonu

Yarışmaya katılan bütün proje sahiplerine “Katılım ve Teşekkür” belgesi verilecektir.

Ödül gecesinde proje sahiplerinin istemesi halinde projeniz poster halinde tanıtılacaktır.

Proje Yarışmasına Katılım koşulları

Gıda Mühendisi veya Gıda Mühendisliği öğrencisi olmak

Gıda Teknikeri veya Gıda ile ilgili meslek yüksek okullarında öğrenci olmak

Yarışmacılar yarışmaya bireysel olarak veya ekip olarak katılabilirler. Ekipteki tüm yarışmacıların katılım koşullarını sağlamaları gerekmektedir.

Daha önce herhangi bir yarışmaya katılarak ödül kazanmış olan yada Üniversiteye sunumu yapılan projeler ile tekrar başvuru yapılamaz.

35 yaşını aşmamış olmak

Proje Değerlendirme Süreci

Projenin değerlendirme sürecinde Akademisyenler, Gıda Dernekleri, Girişimci Meslektaşlarımız ve Derneğimizin Yüksek istişare kurulundan üyeler yer alacaktır.

Projelerin inovatif ve özgün olmasının yanı sıra sonuç odaklı ve uygulamaya dönük olması beklenmektedir.

Projenin

. Ülke ihtiyaçlarına cevap vermesi,

. Bir sorunu ortadan kaldırması,

. Fayda veya katma değer üretmesi

. Ölçeklenebilir ve Uygulanabilir olması,

  dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

Projeler, kişisel verileri koruma kanunu çerçevesinde gizli tutulacak olup proje sahiplerinin projelerini hayata geçirmek için yatırımcı aramaları halinde, kendilerine melek yatırımcı bulma konusunda dernek yönetimi tarafından destek sağlanacaktır.


Örnek Proje Sunum formatını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Örnek Proje Sunum Formatı-PDF

Örnek Proje Sunum Formatı-DOC