HAKKIMIZDA

Vizyonumuz

Gıda mühendislerinin insan sağlığı ve gıda güvenliği bilincini referans kabul ederek eğitime, bilime, sürekli araştırmaya ve girişimciliğe önem veren, üretimden tüketime bu bilincin geliştirilmesine katkı sağlayıcı ve yaygınlaştırıcı faaliyetlerde bulunan, tüketicilerin doğru bilinçlenmesini sağlayıp  çağın gereklerini iyi okuyabilen en önemli kurum olmaktır.


Misyonumuz

Gıda Mühendisliğinin öneminin tüm toplumda benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak

Aynı gaye etrafında birleşen gıda mühendislerinin sosyal, kültürel ve ticari alanda gelişimlerine destek olmak

Üyeleri arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı tesis etmek

Sektöründe öne çıkan isimlerin bilgi ve birikimlerinden istifade edilmesini sağlamak

Yerel ve küresel düzeyde ticari, sosyal ve kültürel projeler geliştirmek ve bu projelere kaynak sağlamak

İlgili olduğu alanlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerde bulunmak ve mesleği temsil etmek

Üretici, tüketici, kamu ve gıda mühendisleri arasında bir kurum olarak benimsenmek

Tüketicilerin bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve gerektiğinde eğitilmesi ile güvenli gıdanın ve gıda mühendisliği mesleğinin öneminin tesis edilmesini sağlamak

Gerçekleştirilecek organizasyonlar ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, yenilikçi, vizyoner ve alanında söz sahibi gıda mühendislerinin gelişimine katkı sağlamak